Slavnosti kaštanů na Kvarneru

Každoročně v polovině října ožívá letovisko Lovran na Kvarnerské riviéře ruchem a vůní slavnosti jedlých kaštanů. Říká se jí „Marunada“ (Fešta od maruna) – jedlé kaštany jsou chorvatsky „maruni“. Právě svahy pohoří Učka, které se zdvíhá nad městem Lovran, respektive nad téměř celým východním pobřežím Istrie až do výše 1400 metrů, jsou ve spodní částí domovem těchto zajímavých stromů – kaštanovníků. Latinsky se jmenují Castanea sativa a zdejší endemická odrůda vznikla křížením domácích druhů divokých jedlých kaštanů s kaštany z Dálného východu, nejspíš z Japonska, které si lovranští mořeplavci přivezli domů ze svých cest. Lze je najít nejen v lesích na Učce, ale i na zahrádkách a dvorech sídel v této oblasti. Ostatně občas se objevují i na českých zahradách, kde svými pěknými, na okraji pilovitými listy přispívají k půvabu zahrady, ale plody u nás většinou nedozrávají.
Kaštany
Nejdřív se sklizené kaštany pečou; jejich vůní jsou pak provoněny celé osady. Ostatně i u nás byly pečené kaštany již za Rakouska velmi oblíbené. Zvláště v Praze na Starém Městě je v zimě pekly kaštanářky téměř na každém rohu. Již sama vůně pekoucích kaštanů lákala kolemjdoucí. Patřily ke staropražskému koloritu a čerstvě pečené horké kaštany pak v kapse zimníku krásně hřály zkřehlé ruce a měly tak víceúčelové použití. Tuto tradici, která pak pokračovala i za první republiky, přerušila druhá světová válka a po ní komunistický režim. Až v posledních letech se pečení kaštanů, byť zatím jen v omezené míře, na tržištích znovu vrací.

Pečou se z nich nejrůznější dobroty, z vařených kaštanů se dělá výtečné pyré, které se šlehačkou patří ke skvělým pochoutkám chorvatské, ale i maďarské kuchyně.
Obyvatelé Lovranu a okolních obcí tyto plody již po staletí náležitě využívají. Připravují je nasladko, ale kupodivu i naslano. K těm sladkým pochoutkám patří například kuličky, obdoba těch, které jako nepečené cukroví zdobí naše vánoční stoly. V Lovranu k jejich výrobě používají směsi ořechů a kaštanového pyré z vařených kaštanů, dále cukr, tuk, rum a strouhanou čokoládu a vytvarované kuličky pak v cukru s vanilkou obalují. Ale v cukrářské kuchyní mají kaštany mnohem širší použití.
Naslano se s oblibou připravují ve směsi se zelím v nakládané formě (podobné jako kysané zelí) jako příloha k pokrmům. A ty malé, méně vzhledné plody zkonzumuje domácí zvířectvo, takže nic nepřijde nazmar.
Jedlé kaštany jsou kaloricky velmi vydatná potravina, ale na rozdíl např. od ořechů neobsahují olej, nýbrž škrob. Mají ho skoro 45 procent. Dále obsahují menší procento cukru, tuku, bílkovin a mají vysoký obsah vitaminu C a B1.

Stánky po dobu slavností „Marunady“ jsou plné všech možných pochoutek z kaštanů – dortů, koláčů a cukroví. A že se tu netroškaří, ale nabízejí se čerstvé i pečené kaštany ve velkém, svědčí příklad jednoho z největších pěstitelů těchto plodů v Lovranu, který na speciálně vyrobené pečicí desce může najednou péci 70 kg kaštanů.
Slavnost jedlých kaštanů však není jen gastronomický zážitek, ale je to i zábavní akce s celodenním programem na náměstí Brajdice. Střídají se folklorní skupiny, dechové orchestry i populární skupiny z oblasti. A protože k „Marunadě“ patří i medica, není tu o dobrou náladu nikdy nouze.

V roce 2011 se na Kvarneru slavnost „Marunada“ koná:
14. – 16. října v Lovranu,
22. – 23. října v Dobreći,
29. – 30. října v Liganji.

Slavnosti kaštanů na Kvarneru
Oznámkuj

ČTĚTĚ TAKÉ...