Chorvatské ostrovy – Zmajan

Zmajan je chorvatský ostrov o rozloze 3,3 km2 ve Střední Dalmácii, patří do skupiny Šibenického souostroví a leží 1 km východně od ostrova Kaprije, 3,7 km západně od Zlarinu. Od kontinentálního pobřeží je ostrov vzdálen 6,6 km k obci Jadrija, k Šibeniku to je rovným směrem 10,6 km obdobně jako k Jadriji severovýchodně. Blíže, 5,6 km, je to ale severně do přístavu Vodice. Místní ostrov také nazývají jménem Orut.

Doprava

ostrov ZmajanNa ostrov není žádná pravidelná doprava. Kotvit zde lze za dobrého počasí v zátoce Zarazanj, kde je hloubka moře 5 až 8 metrů. Jižněji je posazena zátoka Smetnja, kde se dá také za příznivého větru kotvit. Zde je však více příkré dno. Před zátokou je malý ostrůvek. Kotvení v obou zátokách je klidné, přesto Zmajan nepatří k vyhledávaným kotvištím. Alternativa kotvení je přímo na protější straně ostrova, přes krátkou úžinu, a tak je třeba počítat s předpovědí počasí a rozhodnout se, odkud bude lépe druhý den vyjíždět.

Příroda

Ostrov je tradičně protáhlý, dlouhý 3,9 km od severozápadu k jihovýchodu, na šířku má ostrov od 450 do 1450 metrů. Pobřeží je členité, zabíhají do něho větší zátoky, které ho rozdělují na tři samostatnější částí. Na severu je pak ještě malý výběžek.

Nejvyšším vrchol je vrchol Zmajan s výškou 142 m.n.m. na severozápadní straně ostrova. Ostrov je z větší části skalnatý, porostlý tradiční středomořskou florou, ale v minulosti byl známý, že se zde rozkládaly velké vinice a olivové a fíkovníkové sady. Po nich tu zbyly různé kamenné zídky.

Osídlení

Ostrov nemá žádné ani sezonní osídlení. Jen na jižním okraji ostrova, který zároveň ohraničuje zátoku, stojí bílý maják.

Cestovní ruch

Tento neobydlený ostrov znají zejména jachtaři, kteří zde kotví v zátokám. Také je oblíbeným cílem pro potápěče, protože se v jeho nejbližším okolí nachází velké množství různých podmořských stěn, útesů a jeskyní. Jim mohou sloužit pláže v závětří a ohniště. Větší komfort totiž ostrov nabízí, nejsou zde ani přírodní zdroje pitné vody.


apartmány ostrov Chorvatsko
Levné ubytování u Šibeniku

Chorvatské ostrovy – Zmajan
Oznámkuj

ČTĚTĚ TAKÉ...