Chorvatské ostrovy – Vele Srakane I. díl

Vele Srakane je ostrov v chorvatské části Jaderského moře, přesněji leží v Kvarnerském zálivu 4 km západně přes Unijský průliv od ostrova Lošinj, 1,7 km přes úzký Veli Zapal jihovýchodně od Unije a 6 km severně od ostrova Susak.

Jde vlastně o dvojici ostrovů, jižně se nalézá Male Srakane. Administrativně patří pod město Mali Lošinj v regionu Primorje-Gorski kraj. Z dalších orientaci ještě zmíníme vzdálenost ostrova 35 km od nejjižnějšího cípu Istrijského poloostrova a 82 km jižně od Rijeky.

Doprava

3533229211_549bef7429_zOstrov má malý přístav, kam zajíždějí pravidelné trajekty na lince (310) Mali Lošinj – Vele Srakane – Unije – Susak – Mali Lošinj. Linka je v provozu od 29. května do 27. září a na ostrově Srakane Vele přistává jen pětkrát týdně v pondělí, středu a od pátku do neděle, případně i ve svátek. O přistání se ale musíme domluvit na lodi, protože záleží i na počasí, aby sem mohl katamaran bezpečně připlout. Jinak je na ostrov možno přistát s vlastní či najatou lodí, ovšem není zde kvalitní přístav.

Ostrov totiž nemá vhodnou chráněnou zátoku pro ukrytí, ve dvou mělkých na jihu jsou jen dvě betonová mola nevhodná pro delší lodě, navíc podle břehů nalezneme četné útesy. To řeší ostrované tak, že své lodě vytahují na pevninu, je to bezpečnější než zakotvení u břehu. Zmínění nechráněná zátoka se jmenuje Gornja Trata, a zdejší přístaviště, jak je divoké přírodně, tak i lidsky, protože si mnozí stěžují na zdejší nepořádek. Jedno molo má větší hloubku 4 až 5 metrů, právě u něho přistává katamarán. Tento dok byl rekonstruován v roce 2005. Také soukromé přistání je možné pouze se souhlasem majitele, jinak se musí kotvit u pobřeží. Při kotvení i za pěkného počasí je třeba být neustále ve střehu, protože mořské proudy podél ostrova jsou silné.

Příroda

Ostrov má rozlohu jen 1,18 km2. Přesto má ve směru severozápad – jihovýchodní délku 3,4 km, ovšem při šířce od 150 do 500 metrů. Délka pobřeží se uvádí 7,48 km. Ostrov je tvořen vápencem, jde o mořský hřeben, který vystupuje nad hladinu, a jde o stejný, který dal za vznik také ostrovům Unije na severu a Male Srakane na jihu. Ostrov je poměrně hornatý, i když jeho nejvyšší vrchol, Vela Straza, má pouhých 59 metrů výšku. Jak bylo zmíněno, pobřeží je tvořeno četnými útesy a skálami. Obvod ostrova je nečlenitý, jen na jihu se tvoří díky již zmíněným mělkým zátokám Gornja a Donja Trata, tato úzká šije je jen oněch 150 metrů široká. Na západní straně ostrova se nachází také několik menších zátok, ale jsou také plně otevřené. Je to Keplotina ve středu ostrova a na severu Basadura.

Vápenec v podloží je zčásti zakryt písčitými hlínami, takže je zde možno vidět i rostlinstvo. Jde však jen o středomořskou macchii , rákos nebo trávu. Nerostou zde vlastně žádné vyšší rostliny, těžko se tu proto v létě hledá stín.

Chorvatské ostrovy – Vele Srakane I. díl
Oznámkuj

ČTĚTĚ TAKÉ...