Historie Chorvatska

Chorvatsko se vyznačuje štítem se znaky Slavonie (černá kuna mezi dvěma řekami), Dalmácie (tři zlaté lví hlavy na modrém poli), Istrie (zlatá koza na modrém poli), Dubrovníku (stříbrné nebo bílé pruhy na červeném poli a historického Chorvatska (půlměsíc s hvězdou).

Dřívější pojmenování země

V rámci historie je nutné zmínit, že se v minulosti tato země nazývala též Chorvatská bánovina (Banovina Hrvatska), Nezávislý stát Chorvatsko (Nezavisna Država Hrvatska), Chorvatská lidová republika (Narodna republika Hrvatska) nebo Chorvatská socialistická republika (Socijalistička Republika Hrvatska).

Obyvatelstvo

Ilyrové

Před naším letopočtem Chorvatsko obývaly ilyrské kmeny. Jednalo se o národ indoevropského původu, který se živil chovem ovcí a mořským i sladkovodním rybolovem. Ilyrové se však věnovali také pirátství a obchodu s jantarem. Jejich typická sídliště byla hradiště s osadami (palafyty) a k pohřebištím pak patřily až stometrové mohyly a skříňkové centrální hroby. Známé jsou mohylníky Trebenište a Stična.

Slované

Od sedmého století se pak v této zemi začali usazovat Slované. Ti v devátém století vytvořili jednotný chorvatský stát s prvním slovanským králem, který dříve vystupoval jako kníže či vévoda (dux Croatorum), a který se jmenoval Tomislav První z dynastie Trpimírovců.

Tomislav I. vládl osmnáct let. Korunován byl papežem Janem X. v roce 925 a údajně byl synem Mutimíra (ten byl synem Trpimíra I. – zakladatele rodu Trpimírovců), byť existují i historické dohady, že byl synem velkomoravského knížete Svatopluka II.

Vláda Tomislava I.

Vláda Tomislava I. přinesla zemi největší rozlohu v historii. Chorvatsko pojímalo Slavonii, Dalmácii a Bosnu. Tomislav však brzy zemřel (v roce 928) a země přišla o některá území, jako je například Bosna.

Historie Chorvatska
Oznámkuj

ČTĚTĚ TAKÉ...