Chorvatské ostrovy – Lokrum

Ostrov Lokrum patří mezi nejmenší chorvatské ostrovy, na druhé straně ale mezi nejznámější. I když ho mnozí nenavštíví, určitě ho v Dubrovníku nepřehlédnou. Tvoří totiž ve výhledu na moře z historické části města výraznou dominantu.

Lokrun je vzdálen od pevniny 635 metrů, a to jihovýchodně od hradeb Dubrovníku. Jméno ostrova je pravděpodobně zkomoleninou latinského slova ve významu „acrumen“, tedy kyselé ovoce, protože kdysi na ostrově rostlo, šlo zejména o kyselé pomeranč .

Doprava

Na ostrov jezdí v sezóně každou půlhodinu trajekty z Dubrovníku, ale dostaneme se sem i z přístavu Mlini. Jinak severovýchodní pobřeží je nízké a vhodná pro kotvení malých lodí. Hlavní přístav najdeme v široké zátoce na jihovýchodním pobřeží, který je ale upraven jen pro kotvení menších výletních lodí.

Příroda

Ostrov má rozlohu 0,69 kilometru čtverečního, ale udávají se i jiné plochy. Pokud jde o největší přírodní zajímavost, tak na jižní části najdeme 10 metrů hluboké slané jezero s názvem Mrtvé moře, obklopené vysokými skalami. Jak bylo řečeno, severovýchodní pobřeží je nízké, naopak jihozápadní pobřeží je strmé a nepřístupné. Na Lokrum je také na ploše 2 ha botanická zahrada založena Akademií věd a umění v roce 1959 s ukázkami tropických a subtropických rostlin, pro veřejnost byla otevřena v roce 1967. Zahrada byla poničena za válek po roce 1990. Jinak je ostrov pokryt jahodovím, vřesem, jalovcem, olivami, kaktusy, magnoliemi, duby, borovicemi, cypřiši, vavřínem a dalšími rostlinami a stromy. Část ostrova byla roku 1963 vyhlášen přírodní rezervací o rozloze 72,4 ha.

Ostrov má od severu k jihu 1,6 km, na šířku má od 280 do 540 metrů. Nejvyšším vrcholem je Glavica s výškou 96 metrů nad mořem, kde stojí francouzská Královská pevnost.

Osídlení

Ostrov byl poprvé osídlen v roce 915, následně pak v 1. polovině 11. století, kdy zde vzniklo nejvýznamnější benediktinské opatství v oblasti Dubrovniku. V roce 1023 byl založen klášter, kdy arcibiskup Vital požádal benediktina Petra Gučetiće z opatství Santa Maria na ostrově Tremiti v jižní Itálii v regionu Puglia. Mimo klášter zde vznikl i kostel Zvěstování a kaple sv Blažeje v roce 1557. Samotný klášter prošel několika významnými přestavbami, hlavně na přelomu 12. do 13. st. to byl nový románský kostel (dnes např. tři půlkruhové apsidy aj.), v 15. st. kostel dostal novou goticko-renesanční fasádu a byla prodloužena loď. Na přelomu 15. a 16. st. byly postaveny dvě boční kaple. V roce 1667 poškodilo klášter zemětřesení a v roce 1798 byl klášter zrušen. Ostrov pak zakoupilo 12 měšťanů Dubrovníku a mniši odešli do Itálie.

Na Lokrumu údajně roku 1192 ztroskotal anglický král Richard I. Lví srdce, když se vracel z 3. křížové výpravy, a z vděčnosti za záchranu života věnoval peníze na postavení nového kostela. V roce 1571 sem zavítal alžírský pirát Carajos (Ulus Ali), v roce 1631 se tu chtělo opevnit 200 benátských vojáků, ale Dubrovničtí je zahnali střelbou z pevnosti sv. Jana.

V horní části ostrova je již zmíněná Královská pevnost ve tvaru hvězdy, která byla postavena na příkaz Napoleona v roce 1806. Později byla pevnost využita rakouskou armádou jako Maxmiliánova věž, když v roce 1830 ostrov získal Ferdinand Maxmilián Habsburský. Po jeho smrti ostrov změnil několikrát majitele, mezi jinými to byl i rakouský korunní princ Rudolf. V roce 1860 ostrov patřil opět Habsburkům a knížecímu rodu Windischgrätzů. Za nich na ploše kláštera byl vystavěn zámek s nádhernou zahradou. Na konci 19. st. Lokrum získali dominikáni, ale po 1. sv. válce zde bylo dětské rehabilitační centrum.

Cestovní ruch

Lokrum je oblíbeným místem pro domácí i zahraniční rekreanty, najdeme tu mnoho možností ke koupání, a to včetně nudistické pláže s kavárnou na jihovýchodě ostrova. Jinak zde jsou dvě restaurace a další malé kavárny. Vedle toho ostrovem vede pět vycházkových tras, lze se procházet zmíněnou botanickou zahradou, prohlížet památky a jezero Mrtvé moře. K atraktivitě ostrova přispělo i to, že se tu natáčelo několik epizod amerického televizního seriálu Hra o trůny, je zde od července 2015 malé muzeum. Konají se zde různé divadelní a koncertní představení, například je vyhlášené provedení Snu noci svatojánské od W. Shakespeara. Od roku 2015 se tu konají Lokrumské večery s koncerty zahraničních hudebníků.

Ostrov však nemá žádné ubytovací kapacity, restaurace je ve starém klášteře.

Chorvatské ostrovy – Lokrum
Oznámkuj

ČTĚTĚ TAKÉ...