Sv. Mikuláš na jadranském pobřeží

Svátek sv. Mikuláše (blagdan Svetog Nikole) patří v Chorvatsku k nejoblíbenějším. Vítají ho všechny děti, ale i dospělí, neboť tento velmi sympatický světec je patronem a ochráncem dětí, námořníků, rybářů, poutníků, ale i studentů, vězňů, lékárníků, jakož i mnohých měst ve světě. Po staletí byl i patronem pravoslavného Ruska, jako hlavního svého ochránce jej uctívá též ostrov Sicílie. Sv. Mikuláš je na rozdíl od mnohých jiných světců uctíván jak v katolickém, tak v pravoslavném světě.
Historici jej pokládají za legendární postavu; traduje se však, že se narodil bohatým rodičům ve městě Mira v Malé Asii, v dnešním Turecku. O co méně je o něm známo historických faktů, a to víc legend a pověstí se váže k tomuto světci, který podle nich měl být jako dospělý biskupem ve svém rodném městě Miře.
Nejznámější legendou o sv. Mikulášovi je příběh o třech dcerách zchudlého šlechtice. Ten ztratil všechen svůj majetek i věno svých dcer. Aby získal peníze na nové věno, chtěl je poslat na ulici, aby si vydělávaly jako prodejné ženy. Dívky prosily Boha o pomoc a dostalo se jim pomoci prostřednictvím sv. Mikuláše. Ten, když se dověděl o záměru nesvědomitého otce, hodil v noci do otevřeného okna postižené rodiny měšec se zlaťáky jako věno pro nejstarší. Svůj skutek milosrdenství zopakoval ještě dvakrát a zajistil tak věno i dvěma dalším dcerám. Při posledním dobrém skutku byl však otcem dívek poznán.

Další legenda vypráví tom, jak sv. Mikuláš vrátil život třem malým dětem, která zlý hostinský lstivě vlákal do svého domu, kde je zabil a chtěl je předložit jako vzácnou pochoutku svým nejlepším zákazníkům. Když sv. Mikuláš našel ve sklepě mrtvá těla dětí, s pomocí Boží jim vrátil život.

O jednom s velkých zázraků na moři vypráví legenda spojená s cesto tohoto svatého biskupa na pouť do Svaté země. Loď, na níž se Mikuláš plavil, se dostala do velké bouře a zdálo se, že již ji nic nemůže zachránit. Sv. Mikuláš však poručil vlnám, aby se utišily a všichni cestující na lodi i s posádkou tak byli zachráněni.
V Chorvatsku je tradice svátku sv. Miluláše stále velmi živá a podobně jako u nás obdarovává sv. Mikuláš doprovázený čertem, který je tu nazýván Krampus, především děti. Navštěvuje je a naděluje jim nejrůznější sladkosti a dobroty. V Chorvatsku je rozšířenější druhý způsob mikulášské nadílky: děti si v předvečer svátku, tedy 5. prosince, pečlivě vyčistí boty či holínky a postaví je na okno. Druhý den ráno v nich najdou dárek od Mikuláše, jaký si zaslouží. Bývají to sladkosti, ovoce či suché plody.

Největší oslavy probíhají každoročně v městečku Komiža na ostrově Vis, kde je den sv. Mikuláše, 6. prosince, i Dnem města Komiža. Dalším místem v přímoří, kde je mikulášská tradice stále velmi živá, je Baška Voda, která byla po staletí vesnicí rybářů a námořníků. Právě proto tu byl postaven kostel ke cti sv. Mikuláše a o jeho ochranu prosí rybáři a námořníci v den jeho svátku u světcovy sochy přímo na molu u přístaviště. Sochu sv. Mikuláše lze vidět také v přístavu Sućuraj na ostrově Hvar.

Sv. Mikuláš na jadranském pobřeží
Oznámkuj

ČTĚTĚ TAKÉ...