Delta Neretvy

Řeka Neretva, která pramení v Bosenské vrchovině, měří celkem 218 km, územím Chorvatska však protéká pouze asi 20 km, než se vlévá do Jaderského moře. Její delta je tvořena dvanácti rameny a až do města Metkovič je řeka splavná pro lodě s ponorem dva metry. Pak se mění v bažinatou oblast. Na území delty původně žili Ilyrové. Za římského panství zde na místě dnešní obce Vid stála obec Narona, která byla tehdy druhým největším městem římské provincie Dalmácie.

Neretva015Ke konci 8. st. obsadil deltu slovanský kmen Neretvanů, kteří byli uznávanými mořeplavci a obávanými piráty, kteří si zdejší vody střežili a strategická poloha uprostřed Jadranu jim umožňovala kontrolovat a ohrožovat námořní obchodní trasy. Delta Neretvy je výrazně ovlivňována blízkostí moře. Svým hospodářským významem pro celý region bývá přirovnávána k deltě Nilu. Po druhé světové válce se započalo s intenzivními melioračními pracemi, které stále pokračují. Dosud byla odvodněna, odsolena a zúrodněna část delty.

Delta je nesmírně úrodný kraj s mírným klimatem, které umožňuje až dvě sklizně ročně. Je tak zásobárnou celé střední a jižní Dalmácie. Pěstuje se zde především ovoce, zelenina a vinná réva. Po nesčetných ramenech delty a kanálech se obyvatelé i úroda přepravují malými loděmi, tzv. trupicemi. Žije zde i velké množství vodního ptactva, jako jsou pelikání, labutě a mořští orli.

klek_05Na severním okraji delty leží město Ploče, jeden z největších přístavů dalmatského pobřeží. Pokud budete cestovat na poloostrov Pelješac, můžete si odtud zkrátit cestu trajektem, který jezdí do obce Trpanj na poloostrově.

Cestovní agentury organizují celodenní výlety za přírodními krásami a památkami dolního povodí Neretvy, které zahrnují plavbu na zmíněných tradičních trupicích po jednom z mnoha zdejších kanálů, prohlídku ornitologické sbírky v Metkovići, návštěvu pozůstatků římského města Narona u obce Vid a dalších atraktivních míst v okolí.

Delta Neretvy
Oznámkuj

ČTĚTĚ TAKÉ...