Pula

V blízkosti jižní špice poloostrova Istrie leží jeho kulturní a hospodářské centrum město Pula. Město je i významným přístavem, odkud vyjíždí mnoho lodí, mimo jiné i trajekt na výlety do italských Benátek. Jelikož leží Pula u velké chráněné zátoky, kam mohou vplouvat i velké zámořské lodě, má tento přístav velký význam pro celou severní část Chorvatska.

Verudela-Beach-Resort-Pula-4Je to největší město poloostrova se zhruba 60 tisíci stálých obyvatel, jejichž počet výrazně stoupá v letních měsících díky mnoha turistům, mezi nimiž je snad nejvíce Čechů. Trasa z Prahy do Puly je zřejmě nejkratším způsobem, jak se dostat k jaderskému pobřeží.

V samotném městě má velkou tradici dřevozpracující a sklářský průmysl, stavba lodí a samozřejmě turistický ruch. Nachází se zde mnoho historických památek a konají se zde tradiční kulturní akce, kterých je zejména o hlavní turistické sezóně celá řada.

Pula je nejstarším městem na pobřeží východního Jadranu. V 6. století zde vznikla ilyrská osada, později římské sídliště, které r. 40 př.n.l. získalo statut římské kolonie. Již v té době zde žilo asi 30 tisíc obyvatel.

pula-11Nejvýznamnější památkou Puly je římský amfiteátr, monumentální třípatrová stavba v blízkosti přístavu. Byl postaven v 1. stol. za císaře Vespasiána a do jeho hlediště se vešlo asi 23 tisíc diváků. Dnes se zde v letních měsích koná Pulský operní festival.

Dalšími pamětihodnostmi jsou fontána Karolinina pramene směrem od amfieátru k nábřeží, nebo o kousek dál brána Porta Demina, čili Dvojna vrata. Za ní stojí Archeologické museum a poblíž jiná brána Herkulova vrata a triumfální oblouk rodiny Sergiů. Na nedalekém pahorku stojí pevnost a ve městě můžeme obdivovat celou řadu dalších historicky cenných objektů.

Rekreační zařízení a podmínky vhodné ke koupání se nacházejí jižně od Puly poblíž obce Veruda a Verudela. Na nejjižnějším výběžku Istrie pak můžeme navštívit dobře vybavená letoviska Premantura a Medulin.ubytování Pula
Levné apartmány v Pule
Pula
Oznámkuj

ČTĚTĚ TAKÉ...