Chorvatská architektura

Tak jako všude jinde ve světě i Chorvatská architektura byla ovlivněna svým územním postavením v Evropě. Téměř ve všech starobylých stavbách lze vyčíst prvky z jednotlivých kultur, které zasahovaly po celé Evropě. Je tedy možné ve stavbách pozorovat vliv nedaleké Itálie a Německa či další formy slovanské či byzantské kultury.

architektura v ChorvatskuPrvní známky o mísení vlivů kultur pochází již z dob Římanů a pokračuji až do dnes. Obzvláště patrný vliv cizích kultur do staveb na chorvatském území je znát u působivých katedrál podél pobřeží Jadranského moře. U nich lze vypozorovat přímý vliv benátské nadvlády. Pokud bychom zavítali více do středu Chorvatské země, častěji jsou patrné barokní stavby, které jsou velmi bohaté na ornamenty a různé expanzivní tvary.

Celkem pět architektonických stylů převládá na území Chorvatska. První období, které se datuje od dob vlády knížete Branimíra, spadá do románské architektury. V tomto období je velmi patrný vliv byzantské kultury, která ovlivnila vzhled budov především na Istrii a Dalmácii. Románský sloh byl velmi rozšířen a v pozornosti zůstal až do 16. Století. Nyní můžete obdivovat kostel sv. Anastázie v Zadaru, který byl založen v 9. Století a svým vzhledem připomíná italské kostely nebo kostel sv.Kříže v Ninu, který je zajímavý svými slunečními hodinami.

Dále tu pak máme gotický sloh, ve kterém je značně patrná benátská nadvláda a to především u kostelů a honosných rezidencí. Jednou z nich je i katedrála sv.Marka na Korčule, kde jsou patrné románské prvky, především u zvonice. V pořadí třetím slohem, který ovlivnil vzhled staveb v Chorvatsku je renesance. Renesance zažila svůj rozkvět v oblastech, které nebyly zasažený tureckou nadvládou a jednu z velmi povedených staveb můžete obdivovat v Dubrovníku a je to palác Sponza založen roku 1312 a později prošel mírnými úpravami. Baroko se datuje od doby, kdy bylo uzákoněné křesťanství v Chorvatsku v 17. Století. Honosný palác Vojkovič-Oršiců je dnes využíván jako muzeum chorvatských dějin. Obdivovat můžete především okázalou dekoraci a honosné sloupy s ozdobnými prvky. Poslední architektonický styl je modernismus. Do konce 19. století prošlo Chorvatsko experimentováním v oblasti kultury a staveb a především Záhřeb se stal kulturním centrem a právě v Záhřebu můžete obdivovat neorenesanční stavbu, která dnes slouží jako muzeum.


apartmány Chorvatsko
Levné apartmány v Chorvatsku

Chorvatská architektura
Oznámkuj

ČTĚTĚ TAKÉ...