Historický pohled na Chorvatsko

Chorvatsko se nachází na místě, kde se prolíná Středozemí a střední Evropa. Přestože Chorvatsko patří mezi země s malou rozlohou, je velmi bohaté na přírodní scenérie a různorodé krajinné oblasti. Dříve válečnými konflikty zmítaná země, dnes patří mezi oblíbené turistické destinace v Evropě.

historie ChorvatskaHistorie samostatného Chorvatska je datována od roku 1990 kdy se oddělilo od Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Těmto událostem předcházela dlouhá řada válečných událostí, které poznamenaly Chorvatsko v značné míře. Hospodářství bylo na nule a plno historických a kulturních památek bylo zničeno následkem bombardování oblasti během 2. světové války.

Do roku 1995 se o mír v zemi starala Organizace spojených národů a poslední region (Východní Slavonie) byl přidělen pod chorvatskou správu až v roce 1998. Přestože Chorvatsko ztratilo svoje panovníky v roce 1089 zavražděním krále Demetera Zvonimíra a bylo v pod vládou cizí země téměř 900 let. Na konci 1. Světové války se Chorvatsko rozhodlo vyhlásit nezávislost a vytvořit tak svůj vlastní stát. Nicméně pod nátlakem silnějších mocností souhlasilo s připojením ke Slovincům a ke Království Srbů. Toto vytvoření je spíše známe pod pojmem Jugoslávie.

Chorvatsko je převážně skalnatá země a hornaté oblasti jsou velmi málo osídlené. Díky tomu se může pochlubit moderní civilizací s neporušenou a překrásnou přírodou, která ve světě nemá obdoby. Samotné lesy mají statut nejkrásnějších lesů v jižní Evropě a je to tedy jeden z klenotů Chorvatska. Nejlidnatější oblastí Chorvatska jsou pobřežní oblasti, které mají zvýšenou hustotu obyvatel a nejčastější zdroj příjmu peněz je turistický ruch. Kromě turistického ruchu je zde i plno přístavů a rybářských lodí. Můžete si být tedy jisti, že ryby ve zdejších restauracích jsou vždy čerstvé. Díky spojeným národům, zde můžete obdivovat různorodou kulturu a tradice, které jinde ve světě neuvidíte.


apartmány Chorvatsko
Levné apartmány v Chorvatsku

Historický pohled na Chorvatsko
Oznámkuj

ČTĚTĚ TAKÉ...