Starověké město Salona

Necelých pět kilometrů od Splitu se nachází další starověké město. Na mysli máme město Salona, které bylo postaveny Ilyry a později obsazené Řeky. Své důležitosti však dosáhla až po dobití a osídlení Římany. Během vlády Augusta se Saloně přezdívalo jako o římské kolonii Martia Julia Salonae a později též jako provincie Dalmatia.

apartmány SplitBěhem vlády Římanů se zde vybudovalo několik amfiteátrů, divadel, chrámu, lázní a zdejší městské hradby pak chránili město společně s věžemi. Během svého vrcholného období patřilo město mezi nejbohatší a nejlidnatější oblasti na středním Jadranu. Poté co v roce 614 padla pod vládu Avarů, kteří ji společně s Chorvaty vyplenili a zničili, zůstalo město ladem na pospas svému osudu. Dřívější honosná sídla byla zbourána a kameny byly použity k výstavbě nových budov.

Během 19. století se zde začali provádět velké množství archeologických vykopávek a historie města se tak začala zobrazovat. Zjištěné informace z vykopávek jasně ukazují na fakt, že město bylo odlišeno na dvě čtvrti, které byly postaveny v různých časových úsecích. Práce objevily i původní hradby a určily tak velikost celého města. Kromě hradeb a byly objeveny i další památky a zbytky významných budov. Nalezené zbytky lázní pocházejí z prvního století a byly vybudovány v období největšího rozkvětu Salony, kdy byla hlavním městem provincie Dalmatia.

Kousek od lázní ležela Městská bazilika a o kousek dál další bazilika s půdorysem řeckého kříže. Kromě těchto artefaktů jsou zaznamenány i stopy několika zmíněných amfiteátrů, divadel či stopy po akvaduktu, kterým se do města přiváděla voda z řeky Jadran a který byl později prodloužen až do města Split. Přestože, je zdejší oblast zpustošená několik stovek let, stále v sobě uchovává kouzlo a atmosféru dřívější doby. Máte tak někdy pocit, jako kdyby jste se skočily do minulosti a ocitly se v době největší slávy a rozkvětu města Salona.


apartmány Split
Levné apartmány ve Splitu

Starověké město Salona
Oznámkuj

ČTĚTĚ TAKÉ...