Jadranská mořská fauna

Pokud jste se rozhodli při své další návštěvě Jadranu poznat taje a krásy potápění. Měli by jste vědět, na jakou faunu dole v mořských hlubinách narazíte a kde jí hledat. Těmi nejpopulárnějšími jsou měkkýši. V Jadranu nalezneme mlže, plže a hlavonožce. Těmi nejvyvinutějšími z nich jsou právě hlavonožci, jejichž hlavní představitelkou je chobotnice obecná.

Ta se zdržuje ve skalních dutinách a skrýších a proto není její objevení jednoduchou záležitostí. Své úkryty opouštějí až v noci kdy se vydávají na lov. Samotné chobotnice nejsou agresivní, pokud se však s některou z nich setkáte, nedotýkejte se jí a nedrážděte. Objevilo se již mnoho případů, kdy chobotnice strhla potápěči masku, čímž mu způsobila nemalé komplikace. Chobotnice jsou zde lověny rybáři, kteří je dodávají na trhy, díky čemuž se chobotnice objevují ve zdejší kuchyni.
Mezi další příbuzné chobotnic patří například sépie a jejich příbuzné olihně. Sépii lze nalézt na mořském dně, kde loví kraby. Olihně se zase pohybují volně, ve velkých hejnech, ve vodním prostoru a taktéž patří mezi speciality místní kuchyně.
Narazit zde také můžete na plže, kteří jsou jakýmisi mořskými slimáky. Oproti nim jsou velice zajímaví klasičtí mlži, se svými tělesnými schránkami, které všichni známe jako mušle. Těch můžeme v Jadranu nalézt nesčetné množství, všech možných tvarů a velikostí.

Mezi ty nejznámější patří například slávky jedlé, které jsou velmi chutné. Jsou přichycené ve velkých shlucích na skalách na mořském dnu i stěnách. Velmi zdobné jsou například i škeble hřebenatky jakubské, která je ovšem poměrně vzácná. Ty se dají nalézt na mořském dně, ale mají schopnost přemisťování se díky mořským proudům.
V moři lze také nalézt mnoho korýšů od krabů, přes langusty až po malého a velmi roztomilého raka poustevníčka, který využívá opuštěných ulit jako svých příbytků.


Potápění Chorvatsko
Potápění v Chorvatsku

Jadranská mořská fauna
Oznámkuj

ČTĚTĚ TAKÉ...