Tisíc let stará Slavnost sv. Blažeje v Dubrovníku

Dubrovník, nejznámější chorvatské turistické středisko, již více než tisíc let slaví svátek svého patrona sv. Blažeje (sv. Vlaha). Tato slavnost je hluboce zakořeněna v tradici obyvatelstva Dubrovníku a jeho okolí. Její hodnotu čím dále více oceňují i turisté, kteří se s ní seznámí. O tom, že bohatství tradice přesahuje lokální rámec, svědčí zařazení Slavnosti sv. Blažeje (Fešta sv. Vlaha) do seznamu chráněného světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Došlo k tomu třicet let poté, co byl samotný Dubrovník (v roce 1979) zařazen do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Slavnost Sv. Vlaha Dubrovník
Tento svátek slaví obyvatelé Dubrovníku od roku 972. Dubrovník je jedním z mála měst, jejichž identita je tak pevně spojena se svým svatým patronem. Na jeho počest se během slavnosti začátkem února konají četné kulturní, zábavní, hudební a sportovní akce. Město bude slavnostně ozdobeno a osvětleno. Navštíví ho obyvatelé z okolí, kteří upoutají pozornost diváků svými bohatě zdobenými, původními lidovými kroji.

Oslava začne na Hromnice 2. února vypuštěním bílých holubiček, symbolů svobody a míru před kostelem sv. Blažeje (sv. Vlaha) a vztyčením jeho vlajky uprostřed starého městského jádra na Rolandově sloupu (Orlandov stup).

Hlavní den slavnosti je 3. února, kdy se venku koná slavnostní mše. Následuje procesí církevních představitelů a věřících s prapory. Přišli sem z celého dubrovnického okolí. Po korzu Stradun a městských ulicích bude neseno pět relikvií. Pod baldachýnem bude nejcennější relikvie dubrovnické katedrály – Ježíšova plenka. Podle pověsti si Dubrovník vybral svatého Blažeje za svého patrona po dramatické události, která se stala v roce 971. Tehdy benátská flotila, čítající 112 lodí, připlula k Dubrovníku. Chtěli se zmocnit města lstí, tvrdili totiž, že plují do Řecka. Měštané jim uvěřili a přichystali jim přátelské uvítání. V katedrálním kostele sv. Štěpána (sv. Stjepana), který byl při pozdějším zemětřesení zbořen, se dlouho do noci modlil pobožný don Stojko. Znenadání spatřil, že je kostel plný ozbrojených vojáků. Spolu s nimi tam stál starý muž s prošedivělými vousy a holí v ruce. Ten mu vysvětlil, že ho biskup, mučedník sv. Blažej, poslal z nebe, aby Dubrovník zachránil. Nebeští vojáci spolu s ním po celou noc bránili městské hradby před Benátčany. Sv. Blažej vzkázal donu Stojkovi, aby řekl obyvatelům Dubrovníku, že se mají dále bránit sami. Don Stojko spěchal sdělit jeho vzkaz dubrovnické radě. Druhý den se Benátčané z okolí Dubrovníku odpluli. Slavnost sv. Blažeje, na níž se každý rok shromáždí velké množství hostů, je nejdůležitějším církevním i světským svátkem pro místní obyvatele, ale také jedinečnou turistickou atrakcí pro hosty města Dubrovník a celého Chorvatska.

Tisíc let stará Slavnost sv. Blažeje v Dubrovníku
Oznámkuj

ČTĚTĚ TAKÉ...