Drniš

Drniš je pro nás asi málo známé chorvatské město, ale je to jedno z míst, která bychom měli navštívit, pohybujeme-li se v oblasti Šibeniku. A věřte, že to není jen proto, že v jeho katastru leží část Národního parku Krka.

Poloha a doprava

Město Drniš leží asi 30 km severovýchodně od Šibeniku po silnici D33 a po stejné silnici asi 20 km jižně od Knina. Asi 60 km je to sem ze Splitu, severozápadním směrem po silnici D56. Městem také prochází železnice od Splitu a Šibeniku směrem na již zmíněný Knin a dál na Záhřeb.

Historie

Město se připomíná od 15. století. Od roku 1415 začíná pronikání Turků do Dalmácie, roku 1522 se Drniše Turci zmocnili a Drniš se stal soudním místem. Bylo zde pět mešit a mohutné opevnění. Benátčané prosperující turecké město dobyli v roce 1664, ale jen na šest let, natrvalo až roku 1683 a pevnost byla zbořena. V roce 1715 hrozili Turci opět, tak bylo opevnění obnoveno. Roku 1786 turecké nebezpečí pominulo, město se začalo rozvíjet civilně vybudováním „Palazzina“. Starším objektem v roce 1783 postavený benátský soud, dnes Staroměstská radnice, kostel sv. Antonína atd. V letech 1798 až 1806 patřilo město k Rakousku, pak do roku 1813 Francii, a pak až do 1918 opět Rakousku. Ve městě se otvíraly školy, roku 1877 měl Drniš železniční spojení do Splitu a Šibeniku. Nastal i průmyslový rozvoj.
Po 1. sv. válce se Drniše dotkly všechny politické zvraty a války, dnes je tedy součástí Chorvatska.

Památky ve městě

Dominantou města je zřícenina hradu, dále zde jsou pozůstatky jednoho minaretu a reliéf Pramen života od Ivana Meštroviće. Ve městě jsou dále čtyři katolické kostely, kostel sv. Antonína Paduánského z poloviny 16. století (byl kdysi mešitou), kostel sv. Rocha (1731), farní trojlodní kostel Panny Marie Růžencové v centru města postavený v letech 1871 až 1886 a kostel sv. Jana Křtitele s městským hřbitovem, který existoval již ve středověku. Dále zde najdeme dva kostely pravoslavné církve Panny Marie a Archanděla Michaela. Zajímavým architektonickým dědictvím jsou tzv. bunji, kamenné stavby, zatím přesně neurčeného stáří (19. století ?), které byly stavěny jako dočasné přístřešky pro vesničany a pastevce.
Městské muzeum vlastní sbírku archeologických nálezů, historickou a etnografickou sbírku a další.

Okolí města

images (2)Nejvýznamnější lokalitou v okolí města je údolí řeky Krka, již zmíněný národní park. Vedle přírodních krás nabízí i historické památky, klášter, zříceniny hradů.
Směrem ke Krce míří od Drniše krasová řeka Čikola procházející nádherným údolím, pod městem tvořícím strmou rokli. Níže na řece stojí zřícenina hradu Ključina, jsou zde zbytky starých mostů a mlýnů. Řeka Čikola má délku 46 km a pramení na úpatí hory Svilaja. Před horká léta téměř zcela vysychá a pak je vhodná ke zkoumání, v zimních měsících a v zejména po hustých deštích je velmi nebezpečná. Kaňon řeky je velmi strmý, na stráních byly objeveny jeskyně, ve kterých žili lidé v době kamenné. Vegetace zde tvoří obvykle hustý porost s duby a habry.

Cestovní ruch

Mnohé z pamětihodností jsme již naznačili. Město nabízí ale vše i pro dlouhodobější rekreační pobyt, ať jsou to možnosti ubytování, tak i stravování, nákupu a podobně. Pořádají se zde také mnohé zajímavé kulturní a společenské akce, například únorový Karneval, březnové Velikonoční snídaně a Večery vášně, v červnu Festival sýrů, Setkání amatérských pěveckých sborů a Miljevačskou fiestu, v červenci fotbalový turnaj, v srpnu Večer šunky, sýra a vína, Radiový trh a Oslavu sv. Rocha a podobně.


ubytování Šibenik
Levné apartmány u Šibeniku

Drniš
Oznámkuj

ČTĚTĚ TAKÉ...