Město Buje a jeho okolí

Městu Buje jsme se již věnovali, ale pod něj dnes patří dalších 25 okolních osad, které jsou sami o sobě v mnohých směrech zajímavé. Z krajinných prvků se tu nabízejí dva potoky, především Argilla se svými mlýny a náhony, které je měly zásobovat vodou. Pěkný je i potok Bazuje i s mlýny na něm.

Kaštel

Dominantou obce je vrch s hradem. Místo bylo osídleno již v pravěku, chránilo údolí Dragonje a cestu z Buje do Kopru, a to již od 8. st.př.n.l.. Sídlo s chrámem tu bylo v římské době. Hrad se připomíná roku 1064, od roku 1102 ho ovládal patriarcha Aquilei a řídil odtud celou severní Istrii. Hrad byl několikrát dobýván, až byl dobyl a obsazen roku 1310 Benátčany. Po zrušení poddanství v roce 1848 hrad spadl pod správu obce a od roku 1893 zde byla veřejná škol v italském jazyce. Po 2.sv. válce hrad začal patřit městu Buje. Na úpatí hradního vrchu stojí kostel sv. Sheby z roku 1869 s dřevěnými sochami v interiéru. Zvonice je z roku 1786.
V osadě Fratrija jsou v blízkosti římského hřbitova pozůstatky kláštera benediktinů z roku 1102. Zrušen byl v roce 1770 a pak sloužil civilním účelům, ale zbytky kláštera tu najdeme dodnes.
V osadě najdeme několik vyhlášených restaurací, dokonce i dvě kasina, motel a hotel nejvyšší kvality, v turistickém středisku Kanegra se rozvíjí zejména letní rekreace, v několika bungalovech tu funguje naturistický kemp. Pořádají se tu i významnější kulturní akce, festivaly „Ottawa“ a „Chřest“, který tu roste v hojné míře i divoce.

Krasica

NapierAustrianIstrianHotelPět kilometrů od Buje směrem k Pule leží osada Krasica a v její blízkosti osada Gardoši s jeskyní, Lozari, Punta a další. Na okolních kopcích jsou zbytky prehistorických sídel a osídlení z římských dob ukazuje, že šlo o významné hradiště. Našly se tu nápisy, různé artefaktů a mince, mramorová votivní soška bohyně štěstí, sloupy aj, nálezy jsou uloženy muzeích v Terstu, Pule a Poreči, část je zabudovaná do boční zdi kostela v Buje.
Dominantou osady je kostel sv. Stevena z roku 1499, zvonice má ozubené cimbuří. Opodál na vrchu stojí románský kostel Panny Marie s apsidou. Zde je památka na Franceska Boniface, kněze, který byl mučen a zabit dne 11. září 1946 a blahořečen v roce 2008. Celé místo je kouzelné, na svazích a terasách se pěstuje víno a olivy, otevírá se tu výhled na údolí Mirny a na moře.
Z tradičních akcí stojí za pozornost oslavy sv. Magdaleny, místní patronky, a veletrh olivového oleje „Oleum olivarum“ za účasti vědeckých výzkumných institucí zabývajícími se olivami.

Kršete

Ves Kršete leží v úrodné zeleném údolí, které se táhne do moře. I tato oblast byla osídlena již v dávných dobách, nejvýznamnější stavbou je kostel sv Petra a Pavla z 16. století, přestavěný roku 1885. Najdeme zde dvě kamenné reliéfní postavy sv Petra a Pavla z 12.nebo 13. století. Jde o významnou památku celého kraje. Za kostelem byla postavena zvonice s ozubeným cimbuřím z kamenných kvádrů. Za zmínku stojí také středověký kostel sv. Rocha.

Marušići

Obec Marusici vznikla asi v 16. století. Pořádá se zde Mezinárodní letní sochařská škola „Kornarija“ v opuštěném lomu. Akci navštěvují i významní umělci, asi 40 soch našlo své místo v okolí krasové krajině.
Z parku cesta vede cesta do vesnice Sorbara na kopci, kde stojí dva malebné středověké kostely, malý hřbitovní sv. Lucie se zvonicí v přední části a sv .. Petra ze 14. století. V jeho apsidě jsou významné fresky.
Ves žije bohatým kulturním životem, z tradičních akcí se tu konají Setkání přátel Istrie a Kvarneru, Kuře a gunjci, Luganigadu s hodnocením nejlepších domácích klobás atd.

Momjan

Momjanský hrad je uváděn v roce 1035 v císařské dokumentu, roku 1548 ho koupila Simone Rotová z Bergama, která pozvedla jeho význam. Hrad byl opuštěn roku 1853 a dnes jsou z něho jen zříceniny a vysoká věž. O starším osídlení osady ale napovídají nálezy v jeskyní Cingarela.
Centrum osídlení je v dolní části osady, kde stojí kostel a nejstarší domy. Kostel sv. Martin je ze středověku, ale prošel několika stavebními fázemi. Jde o trojlodní stavbu s pěti oltáři, mramorovou kazatelnou a křtitelnicí.


ubytování Buje
Levné apartmány u Buje

Město Buje a jeho okolí
Oznámkuj

ČTĚTĚ TAKÉ...